System Informacji
Przestrzennej

Urząd Miasta Knurów
Przejdź do serwisu
Rejestr planów MPZP
Przejdź do strony
portale mapowe
Wybory
Gminna Ewidencja Zabytków
Aktualności

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 11.02.2021r. UA.6721.1.6.2020

OBWIESZCZENIE UA.6721.1.6.2020 PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 11 lutego 2021r. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r.,...

Czytaj więcejCzytaj więcej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6721.1.1.2021

OBWIESZCZENIE UA.6721.1.1.2021PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 28 stycznia 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurówobejmującego obszar w rejo...

Czytaj więcejCzytaj więcej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów

OBWIESZCZENIE NR UA.6721.2.10.2018PREZYDENTA MIASTA KNURÓWZ DNIA 03.01.2019r. o przyjęciu przez Radę Miasta Knurów w dniu 19 grudnia 2018 r. Uchwały Nr III/32/18 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospo...

Czytaj więcejCzytaj więcej