Aktualności

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów

OBWIESZCZENIE NR UA.6721.3.9.2018
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
Z DNIA 03.01.2019r.

o przyjęciu przez Radę Miasta Knurów w dniu 19 grudnia 2018 r. Uchwały Nr III/31/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie ulicy Niepodległości i ulicy Walentego Rakoniewskiego – ETAP I

Pełna treść Obwieszczenia tutaj