Aktualności

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów

OBWIESZCZENIE NR UA.6721.2.10.2018
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
Z DNIA 03.01.2019r.

o przyjęciu przez Radę Miasta Knurów w dniu 19 grudnia 2018 r. Uchwały Nr III/32/18 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów, obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi miasta wraz z rejonem „III Kolonii” – Etap I

Pełna treść obwieszczenia tutaj