Rejestr APP

Rejestr Aktów Planowania Przestrzennego

Rejestr planów:

001. LXVII/441/98 Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Knurowa oraz miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Rakoniewskiego i Wilsona Dz. Urz. woj Katowickiego nr 33 z dnia 19.11.1998 r., poz. 542 18.06.1998 54,2048 pdf.png tif.png jpg.png app.png
002. VII/47/99 Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Knurowa Dz. Urz. woj. Śląskiego nr 32 z dnia 20.07.1999 r., poz. 957 25.02.1999 5,2175 pdf.png tif.png jpg.png app.png
003. XXI/189/2000 Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Knurowa w rejonie ulic gen. Ziętka, 26 Stycznia, po wschodniej stronie ul. Szpitalnej do granicy podziału administracyjnego pomiędzy gminami Knurów i Gliwice Dz. Urz. woj. Śląskiego nr 12 z dnia 24.03.2000 r., poz. 129 24.02.2000 36,3179 pdf.png tif.png jpg.png app.png
004. XXI/190/2000 Zmiana MPOZP miasta Knurowa dla obszaru położonego pomiędzy: ul. Szpitalną i jej projektowanym przedłużeniem, ogrodami działkowymi, linią kolejową do Kotlarni oraz granicami administracyjnymi miasta Dz. Urz. woj. Śląskiego nr 12 z dnia 24.03.2000 r., poz. 130 24.02.2000 47,9940 pdf.png tif.png jpg.png app.png
005. XXVII/238/2000 Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Knurowa w rejonie ulic: Parkowej, Książenickiej i Alei Piastów Dz. Urz. woj. Śląskiego nr 39 z dnia20.10.2000 r., poz. 566 28.08.2000 5,2110 pdf.png tif.png jpg.png app.png
006. XXX/277/2000 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurowa obejmujący obszar położony w rejonie skrzyżowania ulic 1-go Maja i Dworcowej Dz. Urz. woj. Śląskiego nr 50 z dnia 22.12.2000 r., poz. 732 23.11.2000 1,8345 pdf.png tif.png jpg.png app.png
007. XXXVIII/375/2001 Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Knurowa obejmującego obszar istniejącego składowiska komunalnego wraz z terenami przyległymi i drogą dojazdową Dz. Urz. woj. Śląskiego nr 25 z dnia 07.05.2001 r., poz. 608 19.04.2001 39,2576 pdf.png tif.png jpg.png app.png
008. XLVI/486/2002 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurowa obejmujący obszar położony pomiędzy ul. Wolności, 1-go Maja i Jęczmienną Dz. Urz. woj. Śląskiego nr 19 z dnia 19.03.2002 r., poz. 595 21.02.2002 68,9573 pdf.png tif.png jpg.png app.png
009. IX/131/2003 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmujący obszar położony w rejonie ul. 26 Stycznia, ul. Szpitalnej, ul. Kosmonautów i ul. 1-go Maja Dz. Urz. woj. Śląskiego nr 84 z dnia 25.08.2003 r., poz. 2263 22.05.2003 100,2470 pdf.png tif.png jpg.png app.png
010. IX/132/2003 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów "Rejon FOCH" Dz. Urz. woj. Śląskiego nr 57 z dnia 08.07.2003 r., poz. 1803 22.05.2003 175,9356 pdf.png tif.png jpg.png app.png
011. XX/289/2004 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów "Rejon Farskie Pola" Dz. Urz. woj. Śląskiego nr49 z dnia 07.06.2004 r., poz. 1536 22.04.2004 98,7458 pdf.png tif.png jpg.png app.png
012. XX/290/2004 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów "Rejon ulic Rakoniewskiego-Wilsona" Dz. Urz. woj. Śląskiego nr 49 z dnia 07.06.2004 r., poz. 1537 22.04.2004 97,2274 pdf.png tif.png jpg.png app.png
013. XXII/315/2004 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów "Rejon III Kolonii" Dz. Urz. woj. Śląskiego nr 75 z dnia 11.08.2004 r., poz. 2222 01.07.2004 210,5923 pdf.png tif.png jpg.png app.png
014. XXII/316/2004 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów "Rejon ulicy Niepodległości" Dz. Urz. woj. Śląskiego nr 75 z dnia 11.08.2004 r., poz. 2220 01.07.2004 50,2274 pdf.png tif.png jpg.png app.png
015. XXII/317/2004 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurowa "Rejon Krywałdu i Ustronie Leśne" Dz. Urz. woj. Śląskiego nr 75 z dnia 11.08.2004 r., poz. 2221 01.07.2004 299,5379 pdf.png tif.png jpg.png app.png
016. XXX/423/2004 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów "Rejon Południe" Dz. Urz. woj. Śląskiego nr 11 z dnia 25.01.2005 r., poz. 285 29.12.2004 2095,6248 pdf.png tif.png jpg.png app.png
017. XXXVII/502/2005 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmujący obszar położony w rejonie ulicy Kazimierza Wielkiego Dz. Urz. woj. Śląskiego nr 102 z dnia 23.08.2005 r., poz. 2741 07.07.2005 0,0894 pdf.png tif.png jpg.png app.png
018. XXXVII/503/2005 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego w rejonie ulic: 1-go Maja i Jęczmiennej Dz. Urz. woj. Śląskiego nr 102 z dnia 23.08.2005 r., poz. 2740 07.07.2005 8,4001 pdf.png tif.png jpg.png app.png
019. X/131/2007 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego przy ulicy Cichej Dz. Urz. woj. Śląskiego nr 142 z dnia 29.08.2007 r., poz. 2864 20.06.2007 1,7707 pdf.png tif.png jpg.png app.png
020. X/132/2007 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego w rejonie ul. Szpitalnej Dz. Urz. woj. Śląskiego nr 140 z dnia 29.07.2007 r., poz. 2777 20.06.2007 16,9157 pdf.png tif.png jpg.png app.png
021. XX/324/08 Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru ulicy Przemysłowej Dz. Urz. woj. Śląskiego nr 131 z dnia 16.07.2008 r., poz. 2554 28.05.2008 2,8314 pdf.png tif.png jpg.png app.png
022. XXV/444/08 Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego w rejonie ulicy Rakoniewskiego Dz. Urz. woj. Śląskiego nr 32 z dnia 25.02.2009 r., poz. 735 19.11.2008 6,4920 pdf.png tif.png jpg.png app.png
023. XLIV/661/10 Zmiana fragmetnu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miata Knurów "Rejon Dymka" dla obszaru w rejonie ulicy Wolności Dz. Urz. woj. Śląskiego nr 75 z dnia 29.04.2010 r., poz. 1239 10.02.2010 1,9513 pdf.png tif.png jpg.png app.png
024. XLIV/662/10 Zmiana fragmentu PZP miasta Knurów w rejonie ulic Gen. Ziętka, 26 Stycznia, po wschodniej stronie ulicy Szpitalnej do granicy podziału administracyjnego pomiędzy Gminami Knurów i Gliwice dla obszaru w rejonie ulicy 26 Stycznia Dz. Urz. woj. Śląskiego nr 75 z dnia 29.04.2010 r., poz. 1230 10.02.2010 6,8048 pdf.png tif.png jpg.png app.png
025. XLVI/679/10 Zmiana fragmetnu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów Rejon III Kolonii" dla obszaru położonego przy skrzyżowaniu ulicy Dworcowej z ulicą Bolesława Prusa Dz. Urz. woj. Śląskiego nr 122 z dnia 06.07.2010 r., poz. 1961 21.04.2010 0,9862 pdf.png tif.png jpg.png app.png
026. XLVI/680/10 Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów "Rejon Foch" dla obszaru położonego w rejonie ulicy Kopalnianej Dz. Urz. woj. Śląskiego nr 122 z dnia 06.07.2010 r., poz. 1962 21.04.2010 0,4030 pdf.png tif.png jpg.png app.png
027. VIII/131/11 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów "Rejon Foch" dla obszaru położonego w rejonie ulicy Targowej Dz. Urz. woj. Śląskiego nr 217 z dnia 16.09.2011 r., poz. 3773 29.06.2011 25,4523 pdf.png tif.png jpg.png app.png
028. XXIII/347/12 Zmiana fragmentu MPZP miasta Knurów "Rejon Południe" zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Knurów nr XXX/423/2004 z dnia 29.12.2004 r. dla działek położonych w rejonie cmentarza przy ulicy Słonecznej (nr ewid. 849/80 i 850/80) Dz. Urz. woj. Śląskiego z dnia 22.10.2012 r., poz. 4127 19.09.2012 0,1671 pdf.png tif.png jpg.png app.png
029. XXIII/348/12 Zmiana fragmentu MPZP miasta Knurów "Rejon Krywałdu i Ustronie Leśne" zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Knurów nr XXII/317/2004 z dnia 01.07.2004 r. dla działki położonej przy ulicy Zwyciętwa (nr ewid. 1542/145) Dz. Urz. woj. Śląskiego z dnia 22.10.2012 r., poz. 4128 19.09.2012 0,1416 pdf.png tif.png jpg.png app.png
030. XXIII/349/12 Zmiana fragmentu MPZP miasta Knurów "Rejon Południe" zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Knurów nr XXX/423/2004 z dnia 29.12.2004 r. dla działki położonej przy ulicy Szybowej (nr ewid. 1373/25) Dz. Urz. woj. Śląskiego z dnia 22.10.2012 r., poz. 4129 19.09.2012 1,6207 pdf.png tif.png jpg.png app.png
031. XXIII/350/12 Zmiana fragmentu MPZP miasta Knurów "Rejon Krywałdu i Ustronie Leśne" zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Knurów nr XXII/317/2004 z dnia 01.07.2004 r. dla działki położonej w rejonie ulicy Bojowej (nr ewid. 941/149) Dz. Urz. woj. Śląskiego z dnia 22.10.2012 r., poz. 4130 19.09.2012 0,2738 pdf.png tif.png jpg.png app.png
032. XXIII/351/12 Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów "Rejon Południe" zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Knurów nr XXX/423/2004 z dnia 29.12.2004 r. dla działki położonej przy ulicy Leśnej (nr ewid. 869/66) Dz. Urz. woj. Śląskiego z dnia 22.10.2012 r., poz. 4131 19.09.2012 0,2485 pdf.png tif.png jpg.png app.png
033. XXIII/352/12 Zmiana fragmentu MPZP miasta Knurów "Rejon Południe" zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Knurów nr XXX/423/2004 z dnia 29.12.2004 r. dla działek położonych przy ulicy Zielonej (nr ewid. 1458/46, 1461/46, 1464/46, 1466/46, 1252/46) Dz. Urz. woj. Śląskiego z dnia 22.10.2012 r., poz. 4132 19.09.2012 1,8511 pdf.png tif.png jpg.png app.png
034. XXIII/353/12 Zmiana fragmentu MPOZP miasta Knurowa oraz MPSZP ulic Rakoniewskiego i Wilsona zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Knurów Nr LXVII/441/98 z dnia 18 czerwca 1998 r. dla obszaru położonego w rejonie cmentarza po północnej stronie ulicy Rakoniewskiego Dz. Urz. woj. Śląskiego z dnia 22.10.2012 r., poz. 4133 19.09.2012 33,2647 pdf.png tif.png jpg.png app.png
035. XXIII/354/12 Zmiana fragmentu MPZP miasta Knurów "Rejon Południe" zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Knurów Nr XXX/423/2004 z dnia 29.12.2004 r. dla działek położonych przy ulicy Starowiejskiej (nr ewid. 1502/129, 1503/129, 1504/129 i 1505/129) Dz. Urz. woj. Śląskiego z dnia 22.10.2012 r., poz. 4134 19.09.2012 0,9711 pdf.png tif.png jpg.png app.png
036. XXIII/355/12 Zmiana fragmentu MPZP miasta Knurów "Rejon ulicy Rakoniewskiego - Wilsona" zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Knurów nr XX/290/2004 z dnia 22.04.2004 r. dla działek położonych w rejonie ul. T. Wilsona (nr. ewid. 2852, 2854, 2853/1 i 2853/2) Dz. Urz. woj. Śląskiego z dnia 22.10.2012 r., poz. 4135 19.09.2012 0,4694 pdf.png tif.png jpg.png app.png
037. XXX/464/13 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego po północno-wschodniej stronie skrzyżowania ulic 1-go Maja i Jęczmiennej Dz. Urz. woj. Śląskiego z dnia 29.03.2013 r., poz. 2963 20.03.2013 10,7973 pdf.png tif.png jpg.png app.png
038. XXXVII/536/13 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego w rejonie ul. Dworcowej Dz. Urz. woj. Śląskiego z dnia 26.09.2013 r., poz. 5814 18.09.2013 38,4324 pdf.png tif.png jpg.png app.png
039. XXXIX/560/13 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego w rejonie szkoły, pomiędzy ul. ks. A. Koziełka i ul. A. Słoniny Dz. Urz. woj. Śląskiego z dnia 12.11.2013 r., poz. 6492 30.10.2013 0,9104 pdf.png tif.png jpg.png app.png
040. XLIII/610/14 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego w rejonie ulicy Wiosennej i ulicy gen. Jerzego Ziętka Dz. Urz. woj. Śląskiego z dnia 27.02.2014 r., poz. 1134 19.02.2014 1,3012 pdf.png tif.png jpg.png app.png
041. XLIX/709/14 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego po zachodniej stronie ulicy Szpitalnej w rejonie skrzyżowania ulicy Szpitalnej i ulicy 26 Stycznia Dz. Urz. woj. Śląskiego z dnia 25.09.2014 r., poz. 4799 17.09.2014 48,0014 pdf.png tif.png jpg.png app.png
042. III/21/14 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla działek nr ewid. 3348/5 i 18/2 położonych przy ulicy 26 Stycznia Dz. Urz. woj. Śląskiego z dnia 29.12.2014 r., poz. 6706 22.12.2014 0,4527 pdf.png tif.png jpg.png app.png
043. V/47/15 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmujący obszar działki nr ewid. 3240, położonej przy ulicy Niepodległości Dz. Urz. woj. Śląskiego z dnia 03.03.2015 r., poz. 1112 18.02.2015 0,1970 pdf.png tif.png jpg.png app.png
044. XV/187/15 Miejcowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmujący obszar położony w rejonie ulic Wiosennej, 25 Stycznia i Dywizji Kościuszkowskiej Dz. Urz. woj. Śląskiego z dnia 26.11.2015 r., poz. 5978 18.11.2015 2,0799 pdf.png tif.png jpg.png app.png
045. XXVI/338/16 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmujący obszar położony w rejonie ulicy Przemysłowej Dz. Urz. woj. Śląskiego z dnia 25.11.2016 r., poz. 6015 16.11.2016 178,8567 pdf.png tif.png jpg.png app.png
046. XXVI/339/16 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmujący obszar w rejonie ul. Alei Lipowej Dz. Urz. woj. Śląskiego z dnia 25.11.2016 r., poz. 6016 16.11.2016 5,8791 pdf.png tif.png jpg.png app.png
047. XXVI/340/16 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmujący obszar ograniczony ulicami: 1-go Maja, Jęczmienną i ks. A. Koziełka - Etap I Dz. Urz. woj. Śląskiego z dnia 25.11.2016 r., poz. 6017 16.11.2016 97,2793 pdf.png tif.png jpg.png app.png
048. XXXII/438/17 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegomiasta Knurów, obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi miasta wraz z rejonem "III Kolonii" - Etap I Dz. Urz. woj. Śląskiego z dnia 27.04.2017 r., poz. 2814 19.04.2017 146,4463 pdf.png tif.png jpg.png app.png
049. XLIII/583/17 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów, ograniczony ulicami: Szpitalną, Wilsona, 1 Maja oraz północnymi granicami miasta - Etap I Dz. Urz. woj. Śląskiego z dnia 28.12.2017 r., poz. 7368 20.12.2017 0,5798 pdf.png tif.png jpg.png app.png
050. XLVI/613/18 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów, obejmujący obszar w rejonie ul. ks. Alojzego Koziełka Dz. Urz. woj. Ślaskiego z dnia 01.03.2018 r., poz. 1266 21.02.2018 1,4571 pdf.png tif.png jpg.png app.png
051. XLVI/614/18 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmujący obszar ograniczony ulicami: 1-go Maja, Jęczmienną i ks. A. Koziełka - Etap II Dz. Urz. woj. Ślaskiego z dnia 01.03.2018 r., poz. 1267 21.02.2018 6,2118 pdf.png tif.png jpg.png app.png
052. XLVI/615/18 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmujący obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi miasta wraz z rejonem "III Kolonii" - Etap II Dz. Urz. woj. Ślaskiego z dnia 01.03.2018 r., poz. 1268 21.02.2018 0,4514 pdf.png tif.png jpg.png app.png
053. XXXII/438/17, XLVI/613/18 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegomiasta Knurów, obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi miasta wraz z rejonem "III Kolonii" - Etap I Dz. Urz. woj. Śląskiego z dnia 28.12.2018 r., poz. 8322, Dz. Urz. woj. Śląskiego z dnia 27.04.2017 r., poz. 2814 27.05.2017 146,9154 pdf.png tif.png jpg.png app.png
054. III/31/18 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmujący obszar w rejonie ulicy Niepodległości i ulicy WalentegoRakoniewskiego - ETAP I Dz. Urz. woj. Śląskiego z dnia 28.12.2018 r., poz. 8321 19.12.2018 25,6119 pdf.png tif.png jpg.png app.png
055. VII/91/2019 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ulicami: Wilsona, 1-go Maja, Dworcową, Pocztową oraz linią kolejową Dz. Urz. woj. Śląskiego z dnia 25.04.2019 r., poz. 3351 17.04.2019 52,6096 pdf.png tif.png jpg.png app.png
056. VIII/109/2019 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar pomiędzy ulicą Walentego Rakoniewskiego, Wilsona, Szpitalną do północnej i zachodniej granicy miasta Dz. Urz. woj. Ślaskiego z dnia 23.05.2019 r., poz. 3877 15.05.2019 164,5074 pdf.png tif.png jpg.png app.png
057. XXVI/338/16, X/132/2019 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmujący obszar położony w rejonie ulicy Przemysłowej Dz. Urz. woj. Śląskiego z dnia 28.06.2019 r., poz. 6015, Dz. Urz. woj. Śląskiego z dnia 25.11.2016 r., poz. 6015 19.06.2019 0,1014 pdf.png tif.png jpg.png app.png
058. XXI/254/2020 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów, obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi miasta wraz z rejonem „III Kolonii” – Etap I Dz. Urz. woj. Śląskiego z dnia 27.02.2020 r., poz. 1674 19.02.2020 2,9448 pdf.png tif.png jpg.png app.png
059. XXI/279/2020 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmujący rejon ul. Jerzego Ziętka, ul. Szpitalnej, ul. 26 Stycznia i ul. Zimowej Dz. Urz. woj. Śląskiego z dnia 23.04.2020r., poz. 3308 17.04.2020 4,1762 pdf.png tif.png jpg.png app.png
060. XXI/280/2020 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów w rejonie ul. Dworcowej, Rybnej, Stanisława Wyspiańskiego – "Rejon Farskie Pola" Dz. Urz. woj. Śląskiego z dnia 23.04.2020r., poz. 3308 17.04.2020 93,6976 pdf.png tif.png jpg.png app.png
061. XXXVIII/469/2021 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie ulicy Niepodległości i ulicy Walentego Rakoniewskiego - ETAP I Dz. Urz. woj. Śląskiego z dnia 28.04.2021r., poz. 2956 21.04.2021 25,4525 pdf.png tif.png jpg.png app.png
062. XLIX/623/2022 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie ulicy Niepodległości i ulicy Walentego Rakoniewskiego - ETAP III Dz. Urz. woj. Śląskiego z dnia 31.01.2022r., poz. 605 19.01.2022 0,2811 pdf.png tif.png jpg.png app.png
063. LIX/743/2022 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ulicami: 1-go Maja, Jęczmienną i ks. A. Koziełka – ETAP II Dz. Urz. woj. Ślaskiego z dnia 30.09.2022r., poz. 6019 21.09.2022 178,8169 pdf.png tif.png jpg.png app.png
064. LIX/744/2022 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie ulicy Niepodległości i ulicy Walentego Rakoniewskiego – ETAP I Dz. Urz. woj. Ślaskiego z dnia 29.09.2022r., poz. 5988 21.09.2022 117,0729 pdf.png tif.png jpg.png app.png
065. LXI/761/2022 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów, ograniczonego ulicami: Szpitalną, Wilsona, 1 Maja oraz północnymi granicami miasta – Etap III Dz. Urz. woj. Ślaskiego z dnia 25.10.2022r., poz. 6598 19.10.2022 16,4632 pdf.png tif.png jpg.png app.png
066. LXIII/770/2022 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów, ograniczonego ulicami: Szpitalną, Wilsona, 1 Maja oraz północnymi granicami miasta - Etap II DUWŚ z dnia 23.12.2022 r., poz. 8764 16.11.2022 117,0562 pdf.png tif.png jpg.png app.png
067. LXIV/790/2022 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar położony w rejonie ulicy Przemysłowej Dz. Urz. woj. Ślaskiego z dnia 21.12.2022r., poz. 8653 14.12.2022 178,8499 pdf.png tif.png jpg.png app.png
068. LXIV/791/2022 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów, ograniczonego ulicami: Szpitalną, Wilsona, 1 Maja oraz północnymi granicami miasta – Etap IV Dz. Urz. woj. Ślaskiego z dnia 21.12.2022r., poz. 8654 14.12.2022 26,9714 pdf.png tif.png jpg.png app.png
069(072) LXXXII/997/2024 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przesztrzennego miasta Knurów obejmującego obszar oganiczony ulicami: Wilsona, 1-go Maja, Dworcową, Pocztową oraz linią kolejową DUWŚ z dnia 23 stycznia 2024 r., poz. 635 17.01.2024 52,5964 pdf.png tif.png jpg.png app.png

069. UA.6721.3.1.2018 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmujący obszar w rejonie ulicy Niepodległości i ulicy Walentego Rakoniewskiego - ETAP I oraz ETAP II, które wymagają przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko. w opracowaniu 02.05.2018 231,3611 pdf.png tif.png app.png

070. XLVII/602/2021 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar pomiędzy ulicą Walentego Rakoniewskiego, Wilsona, Szpitalną do północnej i zachodniej granicy miasta. w opracowaniu 15.12.2021 164,5074 pdf.png tif.png app.png

071. XLVII/601/2021 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurówdla terenu położonego przy ulicy Zwycięstwa - "rejon Krywałd". w opracowaniu 15.12.2021 0,3275 pdf.png tif.png app.png

073. LXVIII/818/2023 Zmiana uchwały XLIV/662/10 Rady Miasta Knurów w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów w rejonie ulic Gen. Ziętka, 26 Stycznia, po wschodniej stronie ulicy Szpitalnej do granicy podziału administracyjnego pomiędzy Gminami Knurów i Gliwice dla obszaru w rejonie ulicy 26 Stycznia. w opracowaniu 15.02.2023 6,5104 pdf.png tif.png app.png

LXXXIV/1021/2024 Przystąpienie do sporządzenia planu ogólnego Miasta Knurów przystąpienie 24.03.2024 3390,7789 pdf.png tif.png app.png

Studium 1 XLVI/678/10 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów 21.04.2010 3390,7789 pdf.png tif.png jpg.png app.png

Studium 2 XXXIX/562/13 Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Knurów 30.10.2013 3390,7789 pdf.png tif.png jpg.png app.png

Studium 3 III/22/14 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów 22.12.2014 3390,7789 pdf.png tif.png jpg.png app.png

Studium 4 LV/729/18 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów 17.10.2018 3390,7789 pdf.png tif.png jpg.png app.png

Studium 5 LXXII/873/2023 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów 17.05.2023 3390,7789 pdf.png tif.png jpg.png app.png

PRZEJDŹ NA STRONĘ GŁÓWNĄ