Rejestr planów MPZP

Rejestr planów MPZP

Rejestr planów:

Oprócz wsparcia procesów wewnętrznych, wyrażających się optymalizacją obiegu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, projekt ,,Spr@wny Urząd II" przyczynił się do sukcesywnego udostępniania interesantom jak największej ilości usług on-line oraz digitalizację posiadanych zasobów informacyjnych.

W ramach projektu wdrożono następujące trzy komponenty:

PRZEJDŹ NA STRONĘ GŁÓWNĄ